سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

عشق.

 

پیش از آنکه مرگ بر در بکوبد،

هر آنچه داری تقسیم کن!

آیا می توانی ترانه ای زیبا بخوانی؟ بخوان و آن را تقسیم کن.

آیا می توانی تصویری را نقاشی کنی؟ نقاشی کن و آن را تقسیم کن.

هر آنچه در کف داری...

و هرگز کسی را ندیده ام که چیزی برای تقسیم کردن نداشته باشد.


ارسال شده در توسط امین امینی