سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو


انسانیه که با خودش و با آدمهاى اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست، نتیجتاً حضورش به آدم انرژى میده!
بیشتر از اینکه انتقادگر باشه، مشوقه!
بیشتر از اینکه منفى باشه، مثبته!
بیشتر از اینکه متکبر باشه، متواضعه!
بیشتر از اینکه بخواد خودنمایى کنه، دوست داره در یک فضاى اشتراکى، دیگرانو ببینه و همینطور خودش دیده بشه!
انسان متعالی زیباییهارو میبینه و به زبون میاره!
مزاح و طنز خوبى داره!
انسان متعالی همونى هست که میبینى، فى البداهه است!
خلاقیت داره، برخوردش محترمانه است، حرمت شما حفظ میشه، میتونید به او اعتماد کنید، احساس امنیت کنید!
انسان متعالی کنترل نیاز نداره، تحقیر نیاز نداره، تسلط نیاز نداره!
با مجموعه رفتارهاش به شما احساسى رو میده که در حقیقت شما خودت رو مثبت تر و بهتر از اونى که هستى میبینى!


ارسال شده در توسط امین امینی