سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

به عوام و حساسیت هاشان نگاه نکن .

در بند عوام نباش. قضاوت عوام تو را نفریبد .

هیچ کس جز ذات هستی در مورد تو قضاوت نخواهد کرد.

هیچ کس نمی تواند در مقام قاضی بنشینید حتی خود تو .

تو نیز در مورد دیگران قضاوت نکن .

بی تردید تو نیز بازی های پنهان اندر پرده را نمی دانی .

قضاوت نکن و در بند قضاوت دیگران نیز نباش . تو تنها یی. یکه ای.

تو قبلا نبو ده ای و همچون تویی نیز هرگز نخواهد آمد .

تو زیبایی. بپذیر. هرچه می خواهد پیش بیاید گو پیش بیاید چه باک ؟

تو از میانشان گذر کنقضاوت . شادی و نشاط


ارسال شده در توسط امین امینی