سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد

و آن آگاهی است .

و تنها یک گناه

و آن جهل است .

و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .

نخستین گام برای رسیدن به آگاهی

توجه کافی به کردار ، گفتار و پندار است .

زمانی که تا به این حد از احوال جسم ذهن و زندگی خود با خبر شدیم

آنگاه معجزات رخ می دهند .دانش


ارسال شده در توسط امین امینی