سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

امید را از دست مده


ارسال شده در توسط امین امینی

به داشته هایت که بیندیشی دیگر چشم نخواهی داشت

به دست دیگری....

آرامش در دوست داشتن داشته هاست ...

در بخشش بی منت...

و در دعا برای دیگران...

خداوندا

مگذار حسد راهی بیابد به قلبهایمان..

که بی شک هرجا که وارد شد

خانه ای آراسته است زیبنده ی شیطان..


ارسال شده در توسط امین امینی