سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

خدایا یاریم کن تا تب، آرمانهای جوانیم را نسوزاند.
خدایا مرا از شر ذره بین ها برهان تا هر چیز و هر کس را همانقدر که هست باور کنم.
به من خودداری عطا کن تا آتش خشمم گلستان بخشش باشد و سینه ام قبرستان خواهش.
خدایا کمکم کن آیینه تو باشم نه دیگران …
دستم را بگیر تا هیچگاه آرزوی برگشتن از راه رفته را نکنم.
پایم را ببند که به بیراه خود خواهی و جهل نروم.
زبانم را بدوز تا حماقت نکنم.
چشمم را بگیر که جز تو نبینم.
خدایا اگر نردبانی شده ام تا ستاره های کوچک را به آسمان برسانم یاریم کن تا آسمان قد بکشم ، نه تا نیمه راه و اگر در دستان من قدرت رساندن نیست ، مرا از توهم توانستن بیدار کن…


ارسال شده در توسط امین امینی