سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

 

 دعای آرامش 

خداوندا

مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن

تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم

آنجا که تقصیر وگناه است ببخشایم

آنجا که تفرقه وجدایی است پیوند بزنم

آنجا که خطاست راستی را هدیه کنم

آنجا که شک است ایمان بدهم

آنجا که نومید است امید شوم

آنجا که ظلمت است چراغی برافروزم

آنجا که غم است شادی به پا کنم

خداوندا

باشد که بیشتر تسلی دهم تا تسلی یابم

در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن

در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن

زیرا با دادن است که می گیریم

با فراموشی خویشتن است که خویشتن را می یابیم

با بخشیدن است که بخشوده می شویم

وبا مردن است که زنده می شویم

خدایا

احساس می کنم زود عادت می کنم

و گاهی به اشتباه اسم آنرا دوست داشتن می گذارم.

خدایا

می ترسم از اینکه به گناه کاری که نفسم آنرا صحیح می خواند

و دلم از آن می ترسد و عقلم به آن شک دارد،

 

خدایا

می دانم تمام لحظه هایم با توست.

می دانم تنها تویی که مرا فراموش نمی کنی.

می دانم که اگر بارها فراموشت کنم، ناراحتت کنم و برنجانمت،

باز می گویی برگرد. می دانم؛ همه اینها را می دانم،

ولی نمی دانم چه کنم؛ نفسم مرا به سویی می کشد

و عقلم حرفی دیگر می زند و دلم در این میانه مانده.

خدایا

تو بگو چه کنم. تو نشانم بده راهی که بهترین است.

خدایا

می دانم تو همیشه با منی ، ولی تنهایم مگذار؛

یا شاید بهتر باشد بگویم: نگذار تنهایت بگذارم.

خداوندا

من از تنهایی و برگ ریزان پاییز،

من از سردی سرمای زمستان،

من از تنهایی و دنیای بی تو می ترسم.

خداوندا

من از دوستان بی مقدار، من از همرهان بی احساس،

من از نارفیقی های این دنیا می ترسم

خداوندا

من از احساس بیهوده بودن، من از چون حبابِ آب بودن،

من از ماندن چون مرداب می ترسم.

خداوندا

من ازمرگ محبت، من از اعدام احساس

به دست دوستان دور یا نزدیک می ترسم.

خداوندا من از ماندن می ترسم

خداوندا من از رفتن می ترسم

خداوندامن از خود نیز می ترسم

خداوندا پناهم ده

 مرا دریاب و به سوی خویش بازگردان ، دستان مهربانت را بگشا

که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم

 

 


ارسال شده در توسط امین امینی
ارسال شده در توسط امین امینی

غرور

ده راه تشخیص غرور

 

1- شخص فروتن در مواقع نیاز، کمک می‌گیرد

اما انسان مغرور می‌خواهد همه‌ی کارهایش را خودش به‌تنهایی

انجام بدهد و نمی‌خواهد از کسی کمک بگیرد. او کارها را

از طریقی که خودش می‌خواهد، انجام می‌دهد و حتی حاضر

 به مشورت با دیگران هم نیست در نتیجه در بیش‌تر مواقع،

با شکست مواجه می‌شود.ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط امین امینی