سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

غرور یعنی تکبر، مباهات، یعنی بیش‌تر از آن‌چه که باید،

به خود فخر کردن

 وقتی بیش از آن‌چه که باید،

 به خودتان افتخار کنید و خود را بزرگ ببینید،،

باعث می‌شود به‌طور خودکاربرای دیگران

 کمتر ارزش قائل شوید

بسیاری از مردم نمیدانند چطور به یکدیگر احترام بگذارند.

 احترام و تکریم در بین مردم، بسیار کم شده است.

 برخی از آنان میگویند:

 «چرا باید کاری که تو میگویی را گوش کنم

، تو که از من بهتر نیستی

 بهمحض این‌که فکرکردیم که:

«لازم نکرده کسی به من بگوید چه‌کار کنم»، 

 باید بدانیم که مشکل پیدا کردهایم.

شخصی که نمیتواند یا نمیخواهد چیزی را یاد بگیرد،

مشکل غرور دارد. اشخاص مغرور،

 قبل از این‌که واقعاً آماده باشند، خود را آماده میبینند.

غرور، مشکل بزرگیست

 چون بیش‌تر افرادی که مغرور هستند،

 خودشان فکر نمی‌کنند که مغرورند.

وقتی کسی از من میخواهد کاری را برایش انجام دهم

 و من هم آن کار را می‌کنم ولی با غُرولُند و ناراحتی،

با وجود این‌که آن کار را انجام دادهام

 ولی غُرزدنهایم، نشانه‌ی غرور من است.

فروتنی، همیشه سرافرازی میآورد. (قصرآرامش)

 


ارسال شده در توسط امین امینی


گزیده ای از قصرآرامش

·     کِی می خواهید شروع کنید واززندگیتان لذت ببرید؟  

کِی می شودکه مشکلی نباشد. 

·     تنها کسانی میتوانند صدای درونشان رابشنوند که: 

 آرامش روحی خودشان راحفظ کنند. 

·     بیاموزید که چگونه جلوی روح ترس را که 

 میخواهد زندگیتان را بگیرد بایستید. 

·     آیا از شخصی کینه ای به دل گرفته اید  

وحاضر نیستید آن را رها کنید؟ 

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط امین امینی