سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

جای یک چیز را در زندگیت عوض کن تا زندگیت زیبا شود! بجای ترس از خدا، عشق را جایگزین کن! اوشو


ارسال شده در توسط امین امینی

آزاد زندگی کن ! لحظه به لحظه زندگی کن !

و از چیزی نترس ، از ترس هم آزاد  شو، 

زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم . چیزی هم بدست نمی‌آوریم ،

و وقتی این را بفهمی ، کمال زندگی‌ات تحقق می‌یابد ،

اما هیچ گاه مثل گدا به دروازه‌های زندگی نزدیک نشو، هیچ وقت گدایی نکن ، 

زیرا دروازه های زندگی هرگز به روی گداها باز نمی‌شوند!... اوشو


ارسال شده در توسط امین امینی

غرور یعنی تکبر، مباهات، یعنی بیش‌تر از آن‌چه که باید،

به خود فخر کردن

 وقتی بیش از آن‌چه که باید،

 به خودتان افتخار کنید و خود را بزرگ ببینید،،

باعث می‌شود به‌طور خودکاربرای دیگران

 کمتر ارزش قائل شوید

بسیاری از مردم نمی‌دانند چطور به یکدیگر احترام بگذارند.

 احترام و تکریم در بین مردم، بسیار کم شده است.

 برخی از آنان می‌گویند:

 «چرا باید کاری که تو میگویی را گوش کنم

، تو که از من بهتر نیستی

 به‌محض این‌که فکرکردیم که:

«لازم نکرده کسی به من بگوید چه‌کار کنم»،

 باید بدانیم که مشکل پیدا کردهایم.

شخصی که نمی‌تواند یا نمیخواهد چیزی

بگیرد،

مشکل غرور دارد. اشخاص مغرور،

 قبل از این‌که واقعاً آماده باشند، خود را آماده می‌بینند.

غرور، مشکل بزرگی‌ست

 چون بیش‌تر افرادی که مغرور هستند،

 خودشان فکر نمی‌کنند که مغرورند.

وقتی کسی از من می‌خواهد کاری را برایش انجام دهم

 و من هم آن کار را می‌کنم ولی با غُرولُند و ناراحتی،

با وجود این‌که آن کار را انجام داده‌ام

 ولی غُرزدن‌هایم، نشانه‌ی غرور من است.

فروتنی، همیشه سرافرازی می‌آورد. (قصرآرامش)


ارسال شده در توسط امین امینی