سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

من از خدا خواستم که پلیدی های مرا بزداید
 

 خدا گفت : نه 
   
آنها برای این در تو نیستند که من آنها را بزدایم ..

بلکه آنها برای این در تو هستند که تو در برابرشان پایداری کنی
 
 ------------  
من از خدا خواستم که بدنم را کامل سازد

خدا گفت : نه
 
  روح تو کامل است . بدن تو موقتی است 
 
 ------------
من از خدا خواستم به من شکیبائی دهد
  خدا گفت : نه
 
  شکیبائی بر اثر سختی ها به دست می آید.

شکیبائی دادنی نیست بلکه به دست آوردنی است
 
-------------- 
من از خدا خواستم تا به من خوشبختی دهد
  خدا گفت : نه 
  من به تو برکت می دهم
خوشبختی به خودت بستگی دارد
 
 ---------------------------
من از خدا خواستم تا از درد ها
آزادم سازد
  خدا گفت : نه
  درد و رنج تو را از این جهان دور کرده و به من نزدیک تر می سازد
------------------- 
 
من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد
  خدا گفت : نه
  تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی
 
 ----------------------
من از خدا خواستم به من چیزهائی دهد تا از زندگی خوشم بیاید
  خدا گفت : نه
 
  من به تو زندگی می بخشم تا تو از هم? آن چیزها لذت ببری
 -------------
 
من از خدا خواستم تا به من کمک کند تا دیگرانراهمانطور که او دوست دارد ، دوست داشته باشم
  

  خدا گفت : ... سرانجام مطلب را گرفتی
 
اگر خدا را دوست داری ، این پیام را برای 20تن از جمله کسی که آن را برایت فرستاده ، بفرست .

احساس خوبی به تو دست خواهد داد
  

  امروز روز تو خواهد بود  آن را هدر نده
 
باشد که خداوند تو را برکت دهد...
 
داوری نکن تا داوری نشوی . آنچه را رخ می دهد درک کن و بدان که برکت خواهی یافت


ارسال شده در توسط امین امینی