سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

کینه ورنجش از قصر آرمش

ما فکر می‌کنیم وقتی کسی را می‌بخشیم، داریم به او لطف می‌کنیم.

 ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط امین امینی

گزیده ای از قصرآرامش

  • کِی می خواهید شروع کنید واززندگیتان لذت ببرید؟  

کِی می شودکه مشکلی نباشد. 

  • تنها کسانی میتوانند صدای درونشان رابشنوند که: 

 آرامش روحی خودشان راحفظ کنند. 

  • بیاموزید که چگونه جلوی روح ترس را که 

 میخواهد زندگیتان را بگیرد بایستید. 

  • آیا از شخصی کینه ای به دل گرفته اید  

وحاضر نیستید آن را رها کنید؟ 

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط امین امینی