سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

ترس

شیطان گاهی ما را می‌ترساند که: «تو ایمان لازم راهم نداری.» هر طرف که بچرخیم، می‌بینیم یک نوع ترس در اطراف‌مان وجود دارد. ترس خیلی کارها می‌کند، زجر می‌دهد و آزار. فقط تصور کنید چه‌قدر رها و آزاد بودید اگر مجبور نبودید با ترس‌های‌تان دست و پنجه نرم کنید.

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط امین امینی

ترس

ترس

ترس یعنی چیزهایی را که می‌بینید و فکر می‌کنید قابل تغییر هستند در حالی که ایمان، اعتماد به چیزهای امید‌داشته‌شده است و برهان چیزهای نادیده.

هر نیرویی که در دنیا وجود دارد، یک نیروی مخالف آن نیز وجود دارد. این حکمت خداست که هم خوبی هست هم بدی.

آیا زیباتر نبود اگر هیچ‌چیز به‌جز عشق و محبت نبود؟

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط امین امینی